Vezetésfejlesztés Alapítvány

Az Alapítványról

A Vezetésfejlesztés Alapítvány alapítója a Budapesti Corvinus Egyetem. Az Alapítvány célja a magyar vezetőképzés színvonalának és működésének fejlesztése. Ennek érdekében:

  • támogatja új vezetésfejlesztési programok, tematikák, tananyagok elkészítését és előállítását,
  • segíti a vezetőképzés technikai eszközökkel való ellátását,
  • konferenciákat és kerekasztal beszélgetéseket, fórumokat szervez, ösztöndíjakat ítél oda,
  • elősegíti a vezetőképzéssel kapcsolatos ismeretek és tudományos eredmények mind teljesebb megismertetését, ilyen tartalmú kiadványok, tanulmányok, könyvek létrejöttét támogatja.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét a következő jogszabályban előírt közfeladathoz kapcsolódóan végzi:

- tudományos tevékenység, kutatás:
a kutatás-fejlesztésről és technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény 5. §. (3) bekezdése alapján.
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:
szakmai rendezvényeket, továbbképzéseket szervez és vezet le, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§-ban  meghatározott „felnőtt, fejlesztő nevelés-oktatás” közfeladatok ellátásának segítése érdekében.

Közlemények

A Corvinus MBA Center (korábban Corvinus School of Management) munkáját támogatja a Vezetésfejlesztés Alapítvány. Ezért természetes számunkra, hogy az Alapítvány jelentéseinek közzétételét honlapunk vállalta. Az alábbi dokumentumok PDF formátumban tekinthetők meg:

Meghívó Kuratóriumi ülésre

Beszámolók

 AZ 1%-ból befolyt összegek és felhasználásuk

Pályázati felhívás eredménye

A Vezetésfejlesztés Alapítvány pályázatot hirdetett magyarországi nappali tagozatos MBA képzésre felvett, tanulmányaikat 2014 szeptemberében önköltséges képzési formában megkezdő hallgatók részére. A pályázat célja, hogy a speciális élethelyzetre kínált ösztöndíjforma révén a korábbinál több magyar állampolgárságú hallgatót vonzzanak a nappali tagozatos MBA képzések Magyarországon.

A Bíráló Bizottság döntése alapján kettő, nappali tagozatos képzésben részt vett hallgató nyert támogatást önköltséges tanulmányaik folytatásához.