Üzenet a Rektortól

 A megfelelő üzleti iskola kiválasztása az egyik legfontosabb döntés, amely szerepet játszik szakmai karrierjének alakulásában. A Corvinus MBA Center kínálja a legjobb lehetőséget a térségben tudása és képességei fejlesztésére.

A Corvinus MBA Center mögött áll a Budapesti Corvinus Egyetem, mint a legjobb magyar felsőoktatási intézmények egyike, és mint a közgazdaságtudományok oktatásában éljen járó egyetem. Szakmai kompetenciánkat történelmünk, oktatási hagyományaink és végzett diákjaink bizonyítják. Minden tevékenységünk igen értékes szakmai, gazdasági és társadalmi ismeretekre épül. Egyetemünk vezető szereppel bír a 21. századi gazdasági területen folytatott oktatásban mind hazánk területén, mind nemzetközileg.

Kihasználva az egyetem tapasztalatait, a Corvinus MBA Center az egyik legmeghatározóbb a posztgraduális képzést biztosító intézmények között a régióban.

Örömmel tekintünk a közös munka lehetősége elé!

Dr. Rostoványi Zsolt
rektor, Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem egyike a legjelentősebb magyar felsőoktatási intézményeknek, amelyet hagyományainak, valamint az oktatásban és kutatásban elért eredményeinek köszönhet. A BCE Magyarországon akkreditált, állami tulajdonban lévő egyetem. A szakterületek széles skáláját felölelő oktatással, egyetemünk számos hazai rangsort vezet, elsősorban az üzleti, gazdálkodástudományi oktatás és kutatás területén.

Habár a Budapesti Corvinus Egyetem 2004-ben kapta ezt a nevet, jogelődje, a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem („Közgáz) messze nyúló hagyományokkal és történelemmel bír. Ez az egyetem vezető intézmény volt a közgazdasági és társadalomtudományi képzési területen, Magyarországon.

A Budapesti Corvinus Egyetem a tudást elsődleges értékként kezeli. A névválasztás is ezt tükrözi – a Corvinus név a humanizmusra és a reneszánszra utal, a tudományok és a művészetek meghatározó szerepére –, ahogy az egyetem mottója is: Scientia Mea - adiutor meus, vagyis tudásom az én segítőm. Egyetemünk igyekszik a lehető legtöbb segítséget megadni hallgatói számára a tudás megszerzése felé vezető hosszú úton, az élethosszig tartó tanulási folyamatban; ezt nem csak az elméleti, gyakorlati szakmai tudás átadásával és készségfejlesztéssel teszi, hanem az önálló gondolkodásra és véleményformálásra való ösztönzés révén is.