Üzenet a Dékántól

A Corvinus MBA Center a Gazdálkodástudományi Kar egy, a vezetőképzésre fókuszáló elsőrangú intézménye, amely jól reagál a dinamikusan változó vezetőképzési piacra. A CORVINUS MBA CENTER a Kar, mint régió-szintű vezető üzleti oktatási központ teljes támogatását élvezi: 

  • Karunk nemzetközileg elismert akadémikusai alkotják a Corvinus MBA Center oktatói gárdájának legnagyobb részét.
  • Hátterünk és tapasztalatunk garanciát biztosítanak a Corvinus MBA Center programjainak magas színvonalára. 
  • Nemzetközi partnerségi hálózatunk elősegíti az elismert üzleti iskolákkal kialakított tudományos szintű kapcsolatok fejlődését.

Az erőteljes kari háttér is hozzájárul ahhoz, hogy a Corvinus MBA/EMBA programjai a legvonzóbbak között lehessenek a térségben. Hiszem, hogy a Corvinus MBA Center képzései segítenek Önnek kihasználni szakmai lehetőségeit.

Dr. Zoltayné dr. Paprika Zita
dékán, Gazdálkodástudományi Kar

Gazdálkodástudományi Kar

A Gazdálkodástudományi Kar (GTK) alap-, mester-, posztgraduális és PhD képzéseket biztosít menedzsment, marketing és média, pénzügy és számvitel, vállalatgazdaságtan, vállalkozásfejlesztés, vezetéstudomány, gazdasági jog, informatika és környezettudomány területeken. Karunk az egyetemen a legnagyobb, kb. 5000 hallgatóval és 230 oktatóval. A Kar kiváló oktatási színvonaláról, tanári karáról, hallgatóiról, magyar és nemzetközi egyetemi programjairól ismert. Kurzusaink nagy részét angol és német nyelven is oktatjuk a Karon, bevonva a legtöbb szervezeti egységet, kiterjesztve az összes szakterületre.

A Gazdálkodástudományi Kar a közgazdaságtan, pénzügyi gazdálkodás, vezetés és szervezés, üzleti tudomány, vezetéstudomány és vezetési gyakorlat területén funkcionál oktatási és kutatási központként. A Kar által kínált magas oktatási színvonalat az garantálja, hogy a tárgyakat oktató előadók az adott szakterület specialistái, akik megfelelő elméleti és tapasztalati tudással rendelkeznek. A tanítás nemzetközi tapasztalatokra alapozva, a tárgyi és a gyakorlati tudás egyensúlyára törekszik. A diákok számára adott a lehetőség, hogy több, a Karon oktatott tantárgyat angol, német, vagy francia nyelven hallgassanak.

Prof. Dr. Zita Zoltay Paprika

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita a GTK dékánasszonya, a Döntéselméleti Tanszék vezetője. 2000. és 2003. között az egyetem Nemzetközi Irodáját vezette, 2007-től 2013-ig a GTK International Study Programs programigazgatója volt. Dékánasszony az oktatás, illetve kutatás terén átfogó nemzetközi tapasztalatokkal rendelkezik (főbb érdeklődési területe: döntéselmélet, versenyképesség, kreativitás szerepe), több nemzetközi szervezetnek is tagja.