Melyik programot válassza?

A Kar tudományos kiválóságára, illetve a vezetőképzésben szerzett szakértelemre alapozva négy programfajtát kínálunk:

MBA programok a Corvinuson

Az MBA diploma minden bizonnyal a legszélesebb körben ismert posztgraduális diploma a világon. Nem csak egy útlevél karrierje fejlesztéshez, lehetőség arra is, hogy felkészüljön a magas szintű, átfogó kérdések megválaszolására a menedzsment kérdéskörében. A Corvinus MBA Center két típusú MBA programot kínál angol nyelven, egyet magyar nyelven a hallgatók különböző igényeihez igazodva. Mindkét típusú MBA program olyan integrált tantervet használ, amelyben tükröződnek a legutóbbi üzleti kihívások, a magas színvonalú oktatási módszertan, amely 21. századi e-learning technológiát alkalmaz. Ehhez adódik hozzá a magasan képzett, nemzetközi hallgatók csoportja, akik a diploma megszerzése után csatlakoznak a Corvinus MBA Center Alumni Hálózatához.

Executive MBA (EMBA)

Az Executive MBA egy levelező program, amelyet jelentős munkatapasztalattal rendelkező hallgatóink számára alakítottunk ki (minimum 5 év). Az EMBA tanórák minden második hétvégére esnek (péntek délutánok és szombatok, valamint szemeszterenként egy intenzív hét), lehetővé téve diákjaink számára a munka folytatását, sőt az MBA programban tanultak azonnali integrálását szakmai életükbe. Nagy hangsúlyt fektetünk a készségek fejlesztésére, a személyes mentorálásra és a kapcsolatépítésre, szem előtt tartva, hogy a legtöbb EMBA hallgató már vezetői pozícióban dolgozik. A program négy szemesztere olyan különleges szolgáltatásokat kínál, mint például nemzetközi héten való részvétel külföldi partneregyetemen, vendégelőadók érkezése, valamint különleges események szervezése felsővezetők részvételével. Az EMBA program az EFMD Programme Accreditation System (EPAS) által akkreditált 2009 óta.

Mi a közös programjainkban?

Függetlenül attól, hogy Full-Time MBA, executive MBA vagy cég specifikus programot választ, azon képességeit fogja fejleszteni, amelyek alkalmassá teszik a következőkre:

  • jobb menedzsment technikák alkalmazása
  • üzleti lehetőségek és veszélyek felismerése
  • vállalati erősségek és gyengeségek definiálása
  • problémák, célok strukturált és világos megfogalmazása
  • kreatív megoldások kialakítására az előre meghatározott célok eléréséhez
  • ötletek meggyőző és professzionális kommunikációja
  • vezetői képességek fejlesztése a megoldások hatékony végrehajtása érdekében

Full-time MBA

A nappali MBA képzést minimum két éves munkatapasztalattal rendelkező hallgatóknak ajánljuk, akik úgy döntenek, hogy idejüket, erőfeszítéseiket négy szemeszter erejéig a tanulásnak szentelik. Ez a program jelentős munkát igényel a hallgatók részéről tanórák alatt és után is (az EMBA-hez képest dupla óraszám). A tanagyag magába foglalja a vezetői eszköztárak megismerését és azok alkalmazását, ezzel felkészítjük hallgatóinkat jövőbeni karrierjükre. Az EMBA program által kínált tanterv olyan tárgyakkal egészül ki, amelyek diákjaink közgazdaságtani és módszertani hátterét szélesítik. Az intenzív órai részvétel a hétköznapok alatt hozzájárul a szorosabb emberi kapcsolatok kialakításához. A Full-Time MBA képzés is akkreditált Bologna rendszerbe illeszkedő mesterképzés, így lehetőség teremt a hallgatók számára, hogy tanulmányaikat a Corvinus PhD programban vagy bárhol külföldön folytathassák.

A választott program függvényében a diákok és vállalati vezetők egy különleges kombinációt kapnak a fentiekben felsorolt, rendkívül értékes képességekből. A Full-Time MBA programon résztvevő hallgatók a program egy részét a jobb üzleti menedzsment módszereinek és koncepcióinak elsajátításával töltik, míg másik részében a megszerzett tudást esettanulmányokon, élő eseteken, írásbeli jelentéseken, vizsgákon és prezentációkon alkalmazzák. Az EMBA programon résztvevő diákok kevesebb időt töltenek a részletes, kvantitatív elemzéssel, valamint a mélyreható funkcionális részletekkel és több időt a problémák világos strukturálásával, leírásával, hatékony kommunikációs technikák megismerésével és a vezetői képességek fejlesztésével. A vállalati programok résztvevőit a Corvinus MBA Center-rel való együttműködésre buzdítjuk a cég vagy ágazat specifikus oktatási élmény megtervezésében.