Executive MBA Program

Minden a kiválóságról szól

Az Executive (levelező tagozatos) MBA képzés résztvevői fel lesznek vértezve mindazon tudással és készséggel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy egy nagyobb szervezet kiválasztott egységét sikeresen irányítsák a mai, gyorsan változó üzleti világban. Ezen végső cél elérése érdekében meghívtuk számos kiváló magyar és nemzetközi vállalat képviselőjét a Corvinus MBA Center Kuratóriumába. Az ő rálátásuk és szakértelmük biztosítja, hogy hallgatóink elsajátítják mindazt a tudást, amire valójában szükségük van ahhoz, hogy sikeresek legyenek szakmai pályafutásuk során. Ez a szoros szakmai kapcsolat, és a Corvinus kiterjedt szakmai együttműködése az üzleti világgal a szaktudás szilárd hátterét adja, megalapozva hallgatóink számára a karrier lehetőségét.

Egy integrált tanterv

Az EMBA képzés átfogó tantervének hét fontos alkotóeleme:

 • Alap modulok
  Hat alapmodul van, amelyek mindegyike hozzájárul az üzleti világ legfontosabb összefüggéseinek megértéséhez. 

 • Választható (fakultatív) kurzusok
  A választható kurzusok biztosítják a lehetőséget hallgatóinknak, hogy az alap modulokon felül elmerüljenek egy-egy specifikus terület tanulmányozásában. 

 • Csapatépítő kick-off rendezvény
  A kick-off rendezvény nagyszerű lehetőség a hallgatók számára, hogy megismerjék egymást, és elkezdjék kiépíteni személyes és szakmai kapcsolataikat.

 • Nemzetközi hét egy külföldi partner egyetemen
  Célja az MBA élmény gazdagítása. Az esemény elősegíti, hogy a hallgatók megismerjenek és megértsenek más kultúrákat és üzleti környezetüket.
 • Személyes mentor tevékenység
  A hallgatók a mentorálás során világszínvonalú professzorokkal és vezetőkkel folytathatnak konzultációkat. Javasoljuk az EMBA képzésben résztvevőknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, hogy szakmailag magasabb szintre léphessenek. 

 • A vezetői képesség értékelése és fejlesztése
  Kevés ember született vezető, de a vezetői készségek megtanulhatók és fejleszthetők. Segítünk hallgatóinknak felfedni erősségeiket és a fejlesztésre váró területeket annak érdekében, hogy maguk is felismerjék vezetői potenciáljukat. 

 • Üzleti terv
  Tanulmányaik összegzéseként a Corvinus MBA Center hallgatói egy diplomamunkát készítenek. Kellemes meglepetésként érheti őket, hogy a képzés során elsajátított tudás és készségek milyen nagy mértékben nyújthatnak segítséget a valós üzleti problémáikra keresendő megoldások megtalálásában.

Ez a követelmény-orientált tanterv biztosítja, hogy a Corvinus MBA Center a posztgraduális képzések éllovasa legyen a Közép-Kelet-Európai régióban – különösen, ha mindez gondosan kiválasztott hallgatóink részéről tehetséggel, motivációival és ambícióval párosul.

Tanítási módszertan

Nyilvánvalóan fontos kérdés, hogy Ön mit tanul. Sőt, az, hogy hogyan tanulja, befolyásolja a jövőbeni lehetőségeket. A csapatmunka tanítási módszertanunk egyik alappillére, azaz fontosnak tartjuk, hogy megtanuljon együttműködni társaival a problémák megoldása érdekében. Emellett napi szinten fog esettanulmányokat készíteni, átalakítva a tudást olyan képességgé, amelyet később fel tud használni a valós üzleti helyzetekben. Kétségtelen, hogy ez a tanítási módszertan komoly erőfeszítést igényel diákjaink részéről. De tudjuk, hogy áldozat nélkül nincs siker – ez az első lecke, amit az üzleti élet minden szereplőjének meg kell tanulnia.

Időbeosztás

A levelező tagozatos képzés óráit minden második hétvégén (péntek délután és szombaton) tartjuk, ezen felül pedig sor kerül egy-egy intenzív hétre is szemeszterenként.

A jelentkezők profilja

A képzéseinkre irányuló fokozott érdeklődés miatt olyan kiváló pályázók jelentkezését várjuk, akik kiemelkedő szellemi kapacitásukkal és motivációjukkal hozzájárulnak a Corvinus MBA képzés élményének gazdagításához. A jelentkezőknek bizonyítaniuk kell szakmai és vezetői rátermettségüket. Hallgatóinknak kommunikatívnak és nyitottnak kell lenniük, hogy ezzel elősegítsék mind társaik, mind saját szakmai és személyes fejlődését. A jelentkezők a világ minden tájáról érkeznek, de elsősorban Közép-Kelet Európából.

A felvételi folyamata és követelményei

A jelentkezőknek egyetemi, főiskolai vagy ezekkel egyenértékű diplomával (B.Sc. / legalább egyetemi alapképzés), és minimum öt (5) év munkatapasztalattal kell rendelkeznie. Alapfeltétel az angol nyelv magas szintű ismerete, mind írásban, mind szóban. Leendő hallgatóinkat nagy gonddal választjuk ki, ezzel biztosítva egy motivált és lelkes csapat kialakítását. Folyamatosan fogadjuk be a jelentkezéseket, bár arra ösztönözzük az érdeklődőket, hogy minél előbb küldjék el pályázataikat, mert a szabad helyeket a kiválasztási folyamat egy későbbi szakaszában már nem tudjuk garantálni.  

Díjak és finanszírozás

A tandíj magában foglalja: órák, konzultációk és vizsgák, tananyagok, intranet hozzáférés, egyetemi szolgáltatások, beleértve a könyvtár használatát, csapatépítő kick-off rendezvény, az esemény alatti szállás és étkezések, bevezető modul, céglátogatások, nemzetközi hét (nem tartalmazza az utazás, szállás, és étkezések költségeit), egyéb hivatalos hallgatói jogosultságok és karrier szolgáltatásaink. A tandíj nem fedezi a hallgatók személyes utazási, szállás és étkezési költségeit, a (javasolt) tankönyveket és nyelvtanfolyamokat. Igyekszünk segíteni hallgatóinknak pénzügyi megoldást találni, hogy finanszírozni tudják tanulmányaikat a Corvinus MBA Center MBA képzésén.